1. Ciemność dnia, światła nocy

W sobotę, 25 września inaugurowaliśmy drugi rok akademicki na Polonijnym Uniwersytecie dla Dzieci. Nasi studenci wzięli udział w wykładzie z astronomii pt. „Ciemność dnia, światła nocy”, który został przygotowany i przedstawiony przez znakomitego popularyzatora astronomii, Karola Wójcickiego. Była to opowieść o najbardziej niesamowitych zjawiskach astronomicznych: całkowitym zaćmieniu Słońca oraz o zorzach polarnych. Nasz wykładowca opowiedział o tym, jak powstaje zorza i kiedy mamy do czynienia z zaćmieniem Słońca. Także o tym, gdzie i kiedy obserwować te zjawiska. Opowieść ta była oparta o jego doświadczenia obserwacyjne z ostatnich lat oraz bogatym archiwum foto/video omawianych zjawisk, a nasi studenci zobaczyli unikatowe filmy z nagraniami tych zjawisk