Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

zalozyciele fundacji

Fundacja   Małopolski   Uniwersytet dla Dzieci została ustanowiona przez Krzysztofa Różowskiego – fundatora, w Krakowie 3 czerwca 2008 roku. Fundacja jest organizacją pozarządową non-profit, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie nauki i edukacji. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja została założona na czas nieograniczony. 

Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Jolanta Różowska, która jest również prezydentem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET z siedzibą w Wiedniu. Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Krzysztof Różowski.

Przez kilkanaście lat działania Fundacji udało się nam uzyskać renomę profesjonalnej i dynamicznie się rozwijającej organizacji pozarządowej, a także zaufanego partnera zarówno uczelni wyższych oraz instytucji rządowych, jak i innych tego typu projektów z kraju i z zagranicy. Jednakże najbardziej cieszy nas zaufanie jakim przez te lata obdarzyli nas rodzice naszych studentów. Wskazują oni na wiele korzyści płynących z takiego zdobywania wiedzy, które jest zupełnie różne od uporządkowanego systemu szkolnego. Mówią nam o budzeniu entuzjazmu do nauki, pokazaniu procesu uczenia się jako przygody oraz o możliwości kontaktu z autorytetami naukowymi w bardzo młodym wieku. 

Zostaliśmy wyróżnieni nagrodami „Kryształy Soli” oraz „Optimo Modo” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Efekty swoich działań przedstawialiśmy na kilkunastu europejskich konferencjach naukowych, a nasz lokalny projekt Małopolski Uniwersytet dla Dzieci  był modelem wprowadzanym na terenach oddalonych od miast akademickich. 

Wesprzyj naszą działalność!
Santander Bank Polska S.A. IBAN: PL89191010482105008104230001 Kod SWIFT banku: WBKPPLPP