O polonijnym uniwersytecie

Opis projektu: cele, logistyka i znaczenie

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci jest projektem edukacyjnym polskiej Fundacji MUdD, którą zarządza Jolanta Różowska, prezes Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET z siedzibą w Wiedniu. Polonijny Uniwersytet dla Dzieci czerpie z bogatej tradycji światowych uniwersytetów dziecięcych i jest spotkaniem dzieci z naukowcami z wyższych uczelni. W swoich wykładach przedstawiają oni aktualny stan wiedzy na temat zjawisk i procesów zachodzących w otaczającym dzieci świecie. Forma oraz poziom wykładów jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci, często przyjmując postać naukowego show.

Dzięki współczesnej technologii możliwe jest dotarcie z tą innowacyjną ofertą edukacyjną do każdego dziecka, niezależnie od jego miejsca zamieszkania. Zajęcia Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci mają formę zdalną i przeznaczone są dla dzieci w wieku 6 – 12 lat mieszkających poza granicami Polski. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Naszym celem jest rozbudzanie zainteresowań naukowych dzieci i sprawienie, aby nauka stała się przyjemnością, jednocześnie motywując dzieci do nauki języka polskiego. Chcemy pomóc polskim rodzinom w zachowaniu języka polskiego i umożliwić kontakt dzieciom mieszkającym zagranicą z autorytetami naukowymi z najlepszych polskich uczelni wyższych. Chcemy rozwijać znajomości języka polskiego poprzez poszerzanie słownictwa oraz umiejętność zadawania pytań i wyrażania opinii w języku polskim przy jednoczesnym rozwoju potencjału intelektualnego każdego dziecka i poszerzeniu jego wiedzy.

W każdym roku akademickim odbywa się 16 spotkań w formie wykładów, seminariów lub warsztatów. Tematy interdyscyplinarnych sesji obejmują zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, astronomii, geografii, medycyny), matematycznych (matematyki, informatyki), humanistycznych (filozofii, lingwistyki), społecznych (historii, ekonomii, psychologii, politologii), inżynieryjnych (robotyka, elektronika, architektura, telekomunikacja) i innych. Wykłady prowadzone są przez naukowców –specjalistów w swoich dziedzinach. Wykłady dla naszych studentów wygłosili m.in. profesorowie: Marek Safjan, Ryszard Tadeusiewicz, Maciej M. Sysło, Krzysztof Ingarden, Franciszek Ziejka, Jerzy Sadowski i wiele innych znanych postaci.

Przez kilkanaście lat działania Fundacji udało się nam uzyskać renomę profesjonalnej i dynamicznie się rozwijającej organizacji pozarządowej, a także zaufanego partnera zarówno uczelni wyższych oraz instytucji rządowych, jak i innych tego typu projektów z kraju i z zagranicy. Jednakże najbardziej cieszy nas zaufanie jakim przez te lata obdarzyli nas rodzice naszych studentów. Wskazują oni na wiele korzyści płynących z takiego zdobywania wiedzy, które jest zupełnie różne od uporządkowanego systemu szkolnego. Mówią nam o budzeniu entuzjazmu do nauki, pokazaniu procesu uczenia się jako przygody oraz o możliwości kontaktu z autorytetami naukowymi w bardzo młodym wieku.

Dzięki nowoczesnej technologii mamy dostęp do świetnego narzędzia do nauki – nie tylko do nauki języka, ale również do rozwinięcia zainteresowań naukowych dziecka. Ponieważ każdy wykład jest odrębną całością, to do projektu można przystąpić w każdej chwili. Zapisy młodych studentów – z całego świata – na Polonijny Uniwersytet dla Dzieci, na nowy rok akademicki 2020/21, właśnie się rozpoczęły. Zapraszamy serdecznie 🙂