Darczyńcy

 

Projekt jest realizowany dzięki grantowi otrzymanemu od fundacji Akamai – the Akamai Foundation

The project was implemented with the financial support from the Akamai Foundation