Nagrody i wyróżnienia

100 najbardziej wpływowych sób ziemi chrzanowskiej - styczeń 2020

Jolanta Różowska, prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci została zaliczona do grona 100 osób mających największy wpływ na 10 różnych dziedzin życia na ziemi chrzanowskiej Zespół redakcyjny lokalnego tygodnika Przelom.pl – Portal Ziemi Chrzanowskiej zakwalifikował panią Jolantę do dziesiątki najbardziej wpływowych osób w dziedzinie edukacji.

grafika: redakcja „Przełom”

Prezydentura EUCU.NET - styczeń 2019

olanta Różowska, prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci została wybrana prezesem Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET (European Children’s Universities Network). Organizacja skupia członków z 33 krajów na 5 kontynentach, a prawie 1/5 członków EUCU.NET stanowią polskie uniwersytety dla dzieci. EUCU.NET jest organizacją non-profit z siedzibą w Wiedniu.

Kryształy Soli - grudzień 2015

W konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w Małopolsce w roku 2015 Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci otrzymała wyróżnienie w kategorii Edukacja i Nauka. 17 grudnia 2015 r. w Krakowie na uroczystej gali Prezes Zarządu Fundacji Jolanta Różowska odebrała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Jacka Krupy gratulacje oraz pamiątkową statuetkę. Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w celu promowania działań najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. W tegorocznej edycji jury konkursu wyróżniło 11 organizacji w 6 kategoriach.

Optimo Modo - wrzesień 2012

Jolanta Różowska, prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci została zaliczona do grona 100 osób mających największy wpływ na 10 różnych dziedzin życia na ziemi chrzanowskiej Zespół redakcyjny lokalnego tygodnika Przelom.pl – Portal Ziemi Chrzanowskiej zakwalifikował panią Jolantę do dziesiątki najbardziej wpływowych osób w dziedzinie edukacji.

grafika: redakcja „Przełom”