rada naukowa polonijnego uniwersyetu dla dzieci

prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska - Jurczak,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Ryszard Laskowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Robert Gwiazda, profesor IOP PAN,

Polska Akademia Nauk w Krakowie

prof. dr hab. Maria Niklińska

dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie