Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Polonijny Uniwersytet dla Dzieci?

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci to projekt edukacyjny, oferujący dzieciom 6-13 lat, (władających językiem polskim w stopniu dobrym do bardzo dobrego) z polskich rodzin mieszkających poza granicami Polski – atrakcyjny program kształcenia, popularyzujący naukę oraz poszerzający wiedzę, w sposób niekonwencjonalny – tak by lepiej zrozumieć otaczający nas świat.

2. O czym będą wykłady?

Na Polonijnym Uniwersytecie dla Dzieci każdy wykład jest odpowiedzią na jedno z ważnych pytań zadane przez dzieci. Będą to wykłady z różnych dziedzin nauki, obejmujące zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, astronomii, geografii, medycyny), matematycznych (matematyki, informatyki), humanistycznych (filozofii, lingwistyki), społecznych (historii, ekonomii, psychologii, politologii), inżynieryjnych (robotyka, elektronika, architektura, telekomunikacja) i innych. Wykłady są prezentowane w sposób atrakcyjny, dostosowany do dociekliwej i otwartej postawy dzieci. Przed każdym wykładem szczegóły dotyczące treści, osoby wykładowcy oraz inne informacje organizacyjne są przesyłane w mailu do rodziców studentów a także publikowane na naszej stronie.

3. Czy studenci będą podzieleni na grupy wiekowe?

Nie będzie podziału na grupy wiekowe, gdyż na każdym wykładzie będą dostępne treści odpowiednie dla każdej grupy wiekowej z przedziału 6 – 13 lat i reprezentujące trzy poziomy przekazu: CO, JAK i DLACZEGO? Dla najmłodszych, zawsze najbardziej oczekiwaną częścią będzie warstwa jest CO? np. wybuch wulkanu na wykładzie z geologii, chodzący robot, nietypowy strój wykładowcy, czy krótki film animowany. Dla starszych dostępna będzie warstwa JAK – czyli przepis na własny eksperyment, czy możliwość zaprogramowania robota. Natomiast najstarsi studenci skorzystają z warstwy DLACZEGO? – dotyczącej wytłumaczenia zjawisk, procesów i bardziej skomplikowanych pojęć.

4. Jak często będą odbywać się wykłady?

W okresie od października do czerwca zaplanowanych jest szesnaście wykładów, które będą publikowane dwa razy w miesiącu. Każdy film będzie dostępny do obejrzenia dla zalogowanych studentów przez min. 72 godziny, rozpoczynając od soboty godz. 11.00 (GMT+2). W sumie w całym roku akademickim takich wykładów będzie 16. Wykład będzie trwał 40 – 60 min. Możliwa będzie dyskusja z prowadzącym w formie pisemnych pytań i odpowiedzi.

5. Ile kosztują zajęcia?

Udział w zajęciach Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci jest odpłatny. Odpłatność za semestr, za dziecko wynosi: 50.00 USD/ lub 42.00 EUR/ lub 38.00 GBP/ lub 185.00 PLN. Powyższa kwota pokrywa tylko część kosztów organizacji zajęć, pozostałe koszty pokrywa Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

6. Co trzeba mieć ze sobą podczas wykładu?

Na pewno nie będą potrzebne zeszyty i długopisy. Aby móc wziąć udział w wykładzie trzeba być zarejestrowanym studentem Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci, mieć dostęp do Internetu oraz dysponować otrzymanym linkiem do wykładu.

7. Czy studenci otrzymają jakieś certyfikaty uczestnictwa?

Tak, na zakończenie roku studenci otrzymują Dyplomy Ukończenia Roku. Najważniejszą jednak nagrodą będzie radość ze wspólnie przeżytej przygody z nauką.

8. Skąd będzie wiadomo, że dziecko zostało przyjęte na listę studentów?

Po wysłaniu do nas formularza zgłoszenia studenta, na adres email podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany mail potwierdzający wpis na listę studentów wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.

9. Kto przygotowuje program studiów?

Tematy wykładów oraz sami wykładowcy są starannie wybrani przez członków Rady Naukowej Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci, czyli grono pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

10. Czy to jest „prawdziwy” uniwersytet?

Tak – ponieważ jego celem jest kształcenie. Nie – ponieważ nie będzie egzaminów i kolokwiów. Tak – gdyż studenci muszą się zapisać na listę studentów. Nie – gdyż studenci są dużo młodsi niż na prawdziwych uniwersytetach. Na pewno będzie to fascynująca i wciągająca przygoda, ponieważ na Polonijnym Uniwersytecie dla Dzieci najważniejsze są: zapał w dążeniu do zrozumienia świata, zamiłowanie do zadawania pytań i wspólna dobra zabawa.